Annual Membership Fees for 2020

Type of MembershipNormal FeeDiscounted Fee
Member / LidR270R180 [1]
Partner / LewensmaatR90R60 [1]
Student / StudentR120R50 [2]
Scholar / Skolier [3] R55
Joining Fee / Aansluitingsvooi [4] R70


  1. Discount applies only if member is 70 years or older on 1 January
  2. Discount applies if student is a member of hiking club / society at the institution of higher learning.
  3. At least on parent must be a member
  4. Cost for a new card per new member

  1. Afslag word toegestaan indien lid 70 jaar of ouer is op 1 Januarie
  2. Afslag word toegestaan indien student ‘n lid is van ‘n stap vereeninging by instansie van hoër onderig.
  3. Ten minste een ouer moet ‘n lid wees
  4. Vir die maak van ‘n kaart per nuwe lid

Instructions / Instruksies:

Fees are effective 1 January 2020.

Bank details
Bank: ABSA 
Branch: Paarl (632005)
Acc. No: 740141023

Reference for new members: NEW SURNAME INITIALS

Reference for existing members: PAA membership number, e.g. PAA402

Please send proof of payment to: members@paarlwellington.mcsa.org.za,
Lise van den Dool (Members -Secretary)