Annual Membership Fees for 2020

Type of MembershipNormal FeeDiscounted Fee
Member / LidR270R180 [1]
Partner / LewensmaatR90R60 [1]
Student / StudentR120R50 [2]
Scholar / Skolier [3] R55
Joining Fee / Aansluitingsvooi [3] R70


  1. Discount applies only if member is 70 years or older on 1 January
  2. Discount applies if student is a member of hiking club / society at the institution of higher learning.
  3. At least on parent must be a member

  1. Afslag word toegestaan indien lid 70 jaar of ouer is op 1 Januarie
  2. Afslag word toegestaan indien student ‘n lid is van ‘n stap vereeninging by instansie van hoër onderig.
  3. Ten minste een ouer moet ‘n lid wees

Instructions / Instruksies:

Fees are effective 1 January 2020.

Bank details
Bank: ABSA 
Branch: Paarl (632005)
Acc. No: 740141023

Reference for new members: PAA??? Surname Initials

Reference for existing members: PAA membership number, e.g. PAA402

Please send proof of payment to: members@paarlwellington.mcsa.org.za,
Riaan van den Dool (Members -Secretary)